Monthly Archives Sierpień 2019

Zasadnicza reforma samorządowa

W państwach socjalistycznych społeczności lokalne byty traktowane przez centralny ośrodek planujący jako czynnik pomocniczy ogólnego planu rozwoju kraju20. To właśnie dlatego wszystkie decyzje i inicjatywy władz lokalnych musiały być akceptowane przez organy zewnętrzne, zaś wśród członków’ społeczności lokalnych rodziła się bierność i przekonanie o słabości lokalnej władzy. Badania porównawcze przeprowadzone w 1966 r. w’ Indiach, Jugosławii. Polsce i USA uwidoczniły, że działacz powiatowy w Polsce najbardziej odczuwał brak autonomii w takich dziedzinach jak: budownictwo mieszkaniowe, zapewnienie wszystkim miejsc pracy, budowa szkól, budow’a szpitali, aptek, ośrodków zdrowia itp.21

czytaj więcej