Główna Informacje
OGŁOSZENIA

Nasza szkoła realizuje projekt "Niepodległa"

Regulamin biblioteki Email

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

i PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W OLSZANCE

 

  1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły.
  2. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni.
  3. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczania większej liczby książek jednorazowo.
  4. Książki i inne dokumenty należy szanować jak dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgasza się bibliotekarzowi.
  5. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej obecnej wartości albo wpłacić jej równowartość po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
  6. Pod koniec roku szkolnego książki (inne dokumenty) powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej

z dnia 3.09.2001 r.