Główna Projekty realizowane "Niepodległa" Rajd rowerowy "Śladami historii - po flagę narodową"
OGŁOSZENIA

Nasza szkoła realizuje projekt "Niepodległa"

Rajd rowerowy "Śladami historii - po flagę narodową" Email

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości spowodowała, że w wielu środowiskach rozpoczęto wracać pamięcią do miejsc  istotnych dla małych ojczyzn, do postaci, które odegrały niebagatelna rolę w walce na drodze kształtowania świadomości obywatelskiej.

Jest to czas, w którym jak nigdy dotąd, nasiliła się  troska o miejsca pamięci narodowej. Szczególnie ważnym jest to, aby w tych wydarzeniach brało udział młode pokolenie.

Taka manifestacja przywiązania do tradycji oraz miejsc związanych z historią miała miejsce na terenie Gminy Olszanka.

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Unitów Podlaskich w Olszance podeszła poważnie do uczczenia setnej  rocznicy odzyskania niepodległości. W ramach projektu „Godność , wolność, niepodległość” sfinansowanego ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA  na lata 2017-2021 uczniowie oraz nauczyciele opracowali trasę rajdu rowerowego.

Wytypowano miejsca, które są ważne dla walki o godność oraz suwerenność narodu polskiego. Opracowano i  wykonano tablice pamiątkowe, na których zamieszczono mapkę gminy oraz opisano te  miejsca na terenie Gminy Olszanka, które warto zobaczyć.

W słoneczny październikowy poranek, uczniowie starszych klas Szkoły Podstawowej im. Unitów Podlaskich w Olszance, wyruszyli na rajd rowerowy szlakiem miejsc pamięci przez Gminę Olszanka. W sumie uczniowie odwiedzili  osiem takich miejsc.

 

Nie mogło na tym szlaku zabraknąć miejsc związanych z Unitami Podlaskimi -  patronami szkoły. To ich postawa oraz determinacja w trwaniu w wierze oraz przywiązaniu do mowy ojczystej nie pozwoliły na włączenie tych ziem do carskiej Rosji. To oni jako pierwsi dali świadectwo walki o godność Polaka.

Uczniowie klasy III gimnazjum wyruszyli na trasę jako pierwsi trasą przez Bejdy, Stare Łepki, Hadynów do Olszanki. Do gimnazjalistów dołączyli uczniowie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Szydłówce, którzy chętnie włączyli się we wspólne obchody związane z setną rocznicą odzyskania niepodległości.

Uczniowie wkopali pamiątkowe tablice w miejscu śmierci partyzanta – żołnierza AK , w miejscu lądowania oddziału Cichociemnych w Łepkach Starych oraz oddali hołd przed symboliczną mogiłą w Hadynowie poświęconą wszystkim tym, którzy polegli za ojczyznę a grobów swoich nie mają .

Podobnie było w przypadku drugiej grupy, która po zainstalowaniu pamiątkowych tablic informacyjnych w miejscu poświęconemu męczeńskiej śmierci unitów z terenu Gminy Olszanka, ruszyła w stronę miejscowości Próchenki,  gdzie na cmentarzu wojennym z czasów I wojny światowej spotkali się z uczniami Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Próchenkach. Po odśpiewaniu pierwszej zwrotki hymnu narodowego uczniowie udali się wspólnie do wsi Łuby w miejsce , którym  rozstrzelano mieszkańców wsi  w czasie II wojny światowej.

Następnie uczniowie uczcili pamięć pomordowanych rodzin żydowskich, ukrywających się w czasie II wojny światowej w lesie pomiędzy Próchenkami i Korczówką. Następny przystanek był w miejscu spotkania Pana Prezydenta Polski  z mieszkańcami Gminy Olszanka w Korczówce. Ostatnim etapem rajdu było wkopanie pamiątkowych tablic informacyjnych w Miejscowości Mszanna. Pierwszą tablicę zamontowano przy pomniku poświęconego powstańcom styczniowym z 1863 roku, drugą w miejscu męczeńskiej śmierci unitek, mieszkanek wsi Mszanna z czasów prześladowań za wiarę. Trzecią tablicę poświęconą ludności rozstrzelanym przez hitlerowców w czasie II wojny światowej.

Trzecią  grupą biorącą udział w tym przedsięwzięciu byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Hadynowie, którzy również biorą udział w projekcie finansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Gminą Olszanka. Uczniowie tej szkoły rajd rozpoczęli w Łepkach Starych następnie  w miejscowości  Mszanna  zapoznali się z historią jej mieszkańców oraz ich ofiarą złożoną w walce o zachowania godności i tożsamości narodowej.

W każdym z tych miejsc pamięci, uczniowie odśpiewali kolejne zwrotki hymnu państwowego, po czym zapoznali się z historią tych miejsc.

Momentem kulminacyjnym rajdu dla  „Niepodległej” było wspólne ognisko  na terenie Szkoły Podstawowej im. Unitów Podlaskich w Olszance. Uczniowie po wyczerpującym dniu mieli czas na integrację przy pieśniach nawiązujących do czasów walki o niepodległość. W uroczystości wzięło udział około 120 uczniów, nauczycieli, rodziców i władz gminy.

Zapraszamy do galerii...