Główna Projekty zrealizowane Dziecięca Akademia Przyszłości
OGŁOSZENIA

Nasza szkoła realizuje projekt "Niepodległa"

Dziecięca Akademia Przyszłości Email

Podsumowanie projektu

Każde dziecko wymaga szczególnej uwagi i wsparcia, ponieważ już od najmłodszych lat nie tylko podejmowane są kluczowe dla dalszego życia decyzje, ale także kształtuje się osobowość, zainteresowania i wartości. Warto w tym procesie uczestniczyć.

Napisany przez nauczycieli Projekt edukacyjny  został pozytywnie zaopiniowany przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Dzięki temu od 1 września 2012 roku  do 30 czerwca 2013 roku uczniowie  Szkoły Podstawowej realizowali projekt systemowy „Dziecięca Akademia Przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”.

Celem ogólnym  Projektu było:

- wyrównywanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców będących uczniami szkół podstawowych poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe, takie jak: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna.

Celem szczegółowym Projektu było:

  • - rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej;
  • - przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji;
  • - wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla dziewcząt i chłopców mających trudności w nauce;
  • - kształtowanie umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego;
  • - realizowanie idei wychowania poprzez sport.

Wnioskodawcą Projektu była Gmina Olszanka reprezentowana przez Pana Jana Parola - Wójta Gminy, realizatorem zaś była Szkoła Podstawowa im. Unitów Podlaskich, kierowana przez Dyrektora Zespołu Szkół w Olszance – Panią Małgorzatą Hawryluk.

Na realizację Projektu Gmina Olszanka otrzymała 18.024,00 zł. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Odbiorcami Projektu byli uczniowie klas IV-VI, którzy zdecydowali się na uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych. Stworzyli oni jedną grupę, liczącą 24 osoby. Uczniowie wyłonieni do udziału w Projekcie byli  zobowiązani do udziału we wszystkich typach zajęć pozalekcyjnych.

Program zajęć obejmował m. in.:

  1. prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zainteresowanych rozwojem kompetencji kluczowych (ze szczególnym uwzględnieniem informatyki, matematyki, języków obcych- angielski i rosyjski),
  2. prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych dla uczniów osiągających słabe wyniki w nauce (przeciwdziałanie wypadnięciu z systemu edukacji),
  3. prowadzenie dodatkowych zajęć z zakresu zajęć sportowo – wychowawczych w tym: zajęcia wychowawcze (wyjazdy), zajęcia połączone z nauką tańca, zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zajęcia nauki gry w tenisa stołowego.
  4. pomoc psychologiczno-pedagogiczną (m.in. zapobieganie agresji, usprawnienie zdolności uczenia się),
  5. zakup nowoczesnych środków dydaktycznych za kwotę 3.230,00 zł.

W ramach wyżej wymienionych zajęć organizowane były: wyjazdy do kina, na basen i mecze piłki ręcznej, połączone ze wspólnym wyjściem do pizzerii czy McDonald’s, wycieczki krajoznawcze, spotkania opłatkowe (kultywowanie tradycji), zawody sportowe i wiele innych. Ponadto uczniowie byli inspirowani do aktywnego i twórczego spędzenie czasu wolnego bez telewizora, Internetu. Mieli możliwość wykazania się zaradnością w różnych warunkach. Ważne również było przestrzeganie i respektowanie zasad współżycia w grupie, koniecznych do funkcjonowania w społeczeństwie.

Nauczyciele – wychowawcy planując swoje zajęcia, przykładali niezwykłą wagę do rozwoju młodego człowieka i doskonaleniu jego umiejętności kluczowych. Pomimo tego, iż można śmiało stwierdzić, że były to zajęcia z tych „luźniejszych”, to kładło się tu wielką na rozwój umiejętność uczenia się, kompetencji społecznych i obywatelskich, inicjatywności i przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej, a także na piękne szlifowanie języka ojczystego i podtrzymywania tradycji regionalnych. Zarówno szkoła jak i organ prowadzący wspierał na każdym kroku nowe pomysły i umożliwiał ich realizację, a sponsorzy i GOPS pomagali materialnie np. przy kupnie nagród dla dzieci.

Projekt podsumowano podczas wspólnego wyjazdu grupy projektowej do Serpelic w dniach 14-15 czerwca 2013r. Zaprezentowano tam efekty dziesięciomiesięcznej pracy. Mamy nadzieję, że wspólna praca i zabawa zaprocentuje w przyszłości, bo przecież: „Życia nie mierzy się miarą obrotów dookoła słońca. Mierzy się naszymi przeżyciami.” - Mary Lee.

Dzięki temu projektowi już we wrześniu udamy się na wycieczkę. Wygraliśmy bowiem jedną z 40 nagród w konkursie "Start w przyszłość".

 


 

 

W dniu 15 grudnia w ramach zajęć projektowych uczniowie uczestniczący w zajęciach mogli wykazać się swoimi umiejętnościami kulinarnymi. Zajęcia miały na celu przybliżyć tradycje związane z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia, a także przekonać dzieci, że mogą być mistrzami kuchni. Uczniowie własnoręcznie przygotowywali potrawy wigilijne oraz ozdabiali stół przy którym zasiedli wspólnie z Paniami prowadzącymi w tym dniu zajęcia. Naturalnie nie obyło się bez wspólnego kolędowania. Dzień ten uczniowie będą długo wspominać, jednocześnie obiecując sobie nawzajem, że takie wyczyny kulinarne powtórzą już wkrótce.

Wigilia Wigilia Wigilia Wigilia Wigilia Wigilia Wigilia Wigilia Wigilia