Główna Z życia przedszkola
OGŁOSZENIA

Nasza szkoła realizuje projekt "Niepodległa"

Przedszkole


ZERÓWKA Email

Dzieci 5-6 letnie uczęszczające do oddziału "0"

Wychowawca: mgr Paulina Żeberek

 1. Biarda Maksymilian
 2. Ceniuk Gabryś
 3. Chwedczuk Zuzanna
 4. Daniluk Mateusz
 5. Jaszczuk Piotr
 6. Kamiński Błażej
 7. Marciniuk Natalia
 8. Markiewicz Bartosz
 9. Mikołajczuk Anita
 10. Oleksiuk Gabriela
 11. Protasiuk Michał
 12. Samoć Klaudia
 13. Semeniuk Kacper
 14. Stefaniuk Marcin
 15. Tomczuk Gabryś
 16. Walczuk Adam
 17. Wasiluk Tomasz

 

 
Punkt przedszkolny dla 3 i 4-latków Email

Dzieci 3-4 letnie uczęszczające do punktu przedszkolnego  w roku szkolnym 2017/2018

Wychowawca: p. Justyna Chraniuk

 1. Andrzejczuk Weronika
 2. Daniluk Milena
 3. Gorzkowska Aleksandra
 4. Jastrzębski  Gabriel
 5. Jaszczuk Agnieszka
 6. Jaszczuk Alicja
 7. Kuzyński Szymon
 8. Marciniuk Zuzanna
 9. Markiewicz Marcel
 10. Protasiuk Magdalena
 11. Samoć Julia
 12. Semeniuk Laura
 13. Stelmach Hanna
 14. Wasiluk Mateusz