ORGANY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Jednostkami samorządu terytorialnego są gminy i ich związki. Jednostki te posiadają osobowość prawną i mogą, z pewnymi ograniczeniami, prowadzić działalność gospodarczą na tle odrębnych przepisów. Nie można jednak w stosunku do nich ogłosić upadłości /podobnie jak Skarbu Państwa. PKP, NBP ilp./. ponieważ zostałyby wówczas pozbawione swego komunalnego majątku, dzięki któremu mogą wykonywać swoje podstawowe zadania publiczne na rzecz gminy i jej mieszkańców’. Jednakże, gdy gminy stają się wspólnikami spółek handlowych /kapitałowych/, ich status prawny się zmienia i wówczas, tak jak każda inna spółka, podlegają reżimowi prawa upadłościowego6.

Swoje czynności władcze mieszkańcy gminy podejmują w głosowaniu powszechnym /wybory i referendum” lub za pośrednictwem organów gminy. W drodze referendum mieszkańcy gminy mogą decydować w każdej istotnej sprawie dla samorządu terytorialnego, a w szczególności w sprawadt samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne oraz odwołania rady przed upływem kadencji. Zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym, w przypadku niezgodnego z oczekiwaniami wyborców sprawowania mandatu przez radnych, wyborcy mają tylko jedną możliwość odwołania radnych – jest n-im referendum. Oczywiście uchwałę w sprawie referendum może podjąć rada, lecz ta rzadko kiedy skłoni się ki! odwołaniu samej siebie4. W pierwszej kadencji samorządów terytorialnych podjęto w Polsce kilka prób odwołania rady. lecz z uwagi na wymogi ustawowe /wniosek musi być złożony przez przynajmniej 10 procent wyborców a w referendum musi uczestniczyć przynajmniej 30 procent wyborców/ instrument ten okazał się mało skuteczny-1. Dlatego też podstawowe znaczenie w kreowaniu lokalnych organów rządzących mają wybory. Kampania wyborcza jest przedmiotem zainteresowania wszystkich, kandydatów na radnych, mieszkańców a także poszczególnych partii politycznych. Liderzy partii bezpośrednio angażują się w kampanię poparcia iclt kandydatów do rad gmin. Dla celów tej kampanii wykorzystuje się wszystkie możliwości pozostające w dyspozycji partii. W Ostrołęce np. w okresie poprzedzającym kampanię wyborczą do rad gmin II kadencji zorganizowano spotkanie w sali konferencyjnej urzędu wojewódzkiego. Konferencję z działaczami PSL zorganizował wojewoda /z PSL/ a udział wziął, obok działaczy PSL z województwa, także ówczesny marszałek Sejmu RP Józef Zych /PSL/6. szerzej na len lemat pisze .1. .laeyszyn. (iazeia Piauna nr 2 (135) z (i – X stycznia 19(Ż7 r., ..Brak zdolności upadłościowych”. s. 7 i 26,

Uchwale taka podjęła rada gminy w Chorkówce w woj. krośnieńskim. 27 listopada 1964 roku odbyło się referendum, lecz w związku z 21.3 proc. frekwencją rada nadal musi funkcjonować w starym składzie wbrew swej woli. „Nic chcą chcieć” w Rzeczpospolita nr 295 z dnia 20 grudnia 1994 r.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>