Kryzysogenny scenariusz samorządności

Dokonując analizy funkcjonowania samorządów’ terytorialnych w Polsce po II wojnie światowej trzeba wskazać, że wszelkie kryzysy prowadziły do ograniczenia samorządności społeczeństwa polskiego. Jak wskazuje na to Anna Turska, w okresie tym zaznaczy! się kryzysogenny scenariusz samorządności, który można opisać następująco:

czytaj więcej